Nyheder

Søndag, september 8, 2019 - 20:19
I slutningen af august afleverede Cuba sin årlige rapport til FN's Generalforsamling. Rapporten opregner alle de...
Tirsdag, august 13, 2019 - 14:16
USAID, som er USA's statslige 'bistandsorganisation' svarende til DANIDA i Danmark, uddeler millioner...
Tirsdag, august 13, 2019 - 12:02
To tidligere danske udenrigsministre og talrige andre personligheder samt 21 organisationer kræver USA's blokade...
Fredag, august 2, 2019 - 15:10
Som anmelder og formand for Dansk-Cubansk Forening er jeg i syv sind. Jeg er uafklaret på om jeg skal give bogen mine...
Torsdag, august 1, 2019 - 21:06
Der er stort behov for, at EU – herunder også den danske regering – træder i karakter over for Trump-regeringens...

Røde kvinder ved roret i Cuba

Røde kvinder ved roret i Cuba

53 procent af Nationalforsamlingens medlemmer er kvinder. I Statsrådet tæller kvinderne 16 af 31 – og de er ikke kun til pynt. Mændene kan ikke føle sig frastjålet noget, mener Cubas ambassadør, for kvinderne har vundet deres position.

4 Cubas kvinder foto A_DSF6591 Ambassadør Cuba.jpg

Socialismen er forudsætningen for den sociale og bevidsthedsmæssige udvikling, som giver Cubas kvinder den indflydelse, de indtager i dag, mener ambassadør Yiliam Gómez.  Foto: Aage Christensen/Arbejderen
Socialismen er forudsætningen for den sociale og bevidsthedsmæssige udvikling, som giver Cubas kvinder den indflydelse, de indtager i dag, mener ambassadør Yiliam Gómez. Foto: Aage Christensen/Arbejderen

Cubas kvinder har i dag lagt deres kollektive hånd på roret i Cuba. Efter det seneste valg til Cubas 'folketing' kaldet Nationalforsamlingen er kvinderne i flertal med 322 af de 605 medlemmer.

De 53 procent kvinder rækker til en andenplads i verden. Kun overgået af Rwanda, hvor 49 af 80 lovgivere – 61 procent – er kvinder.

Den position har Cubas kvinder vundet skridt for skridt gennem de 60 år, som er gået, siden det folkelige oprør sejrede over den USA-støttede diktator Batista.

Dengang levede det store flertal af Cubas kvinder et sølle liv.

Hverdagens problemer

Cubas ambassadør i Danmark, Yiliam Gómez, er glad og stolt over denne ‘næsten’-verdensrekord. Og hun mener ikke, at Cubas mænd har nogen grund til at være frustrerede eller føle sig frataget noget.

– Kvinderne har vundet deres plads i samfundet. De har ikke fået den serveret gennem et system med kvoter, påpeger ambassadøren

Men det handler ikke kun om et antal, påpeger hun.

– Ofte bidrager kvinder på områder, der ikke er så synlige, og som måske sakker bagud. Kvinder sørger for, at der bliver skabt løsninger på hverdagens vigtige problemer, vurderer Yiliam Gómez.

Og det begrænser ikke de kvindelige politikeres arbejdsområder til hjem, skole, daginstitution og sundhedsklinik. Ambassadøren mener, at Cubas beslutning om at afvise såkaldt "økonomisk chokterapi" godt kan tilskrives kvindernes indflydelse, selv om de ikke kan tage hele æren for den vigtige beslutning.

Økonomisk chokterapi har været en anvendt metode i mange lande til at forsøge at få mere gang i økonomi og produktion. Metoden går kort sagt ud på - at rive tæpper væk under det hidtidige system, så alle må kæmpe efter bedste evne for at klare sig på nye og ukendte betingelser. Men det går ofte hårdt ud over almindelige og fattige mennesker.

Ambassadøren med foto af Vilma Espín, grundlæggeren af Cubas kvindeorganistion FMC.

I Cuba går vejen til øget produktion og en bedre økonomi over en samfundsmæssig debat og planmæssig indførelse af nye initiativer.

– Vi er i gang med at øge den ikke-statslige sektor i Cubas økonomi. Den skal producere varer og især service, forklarer Yiliam Gómez. Her er kvinderne på banen, men de mangler ofte viden og færdigheder, tilføjer hun.

Kvinder på kursus

Næsten alle cubanske kvinder er aktive medlemmer af kvindeorganisationen FMC. Lige nu er FMC involveret i at ruste Cubas kvinder til at gå ind i den ikke-statslige sektor. FMC tilbyder kurser i administration og regnskab, i madlavning for kvinder der ønsker at starte et madsalg eller en lille restaurant, eller kurser i andre efterspurgte færdigheder.

– Jeg tror, at kvinder udgør – måske over halvdelen af dem som bliver selvstændige erhvervsdrivende i Cuba i disse år, vurderer ambassadøren.

Præsidenten og de mange kvinder

Den 19. april fik Cuba ny præsident. En æra med Fidel Castro som præsident fra 1976 - 2006 - og siden med Raúl Castro fra 2006 - 2018 - sluttede med valget af Miguel Diaz-Canel.

Han er de kommende fem år leder af Folkemagten i Cuba. Men Folkemagten er efter dette valg kendetegnet ved, at flertallet i mange vigtige forsamlinger består af kvinder.

I den lovgivende nationalforsamling er som nævnt 322 af de 605 medlemmer kvinder, og i statsrådet er 16 af 31 medlemmer kvinder.

16 af Cubas 30 ministre er kvinder.

I ni af 15 provinser sidder der en kvinde for bordenden, når provinsrådet er samlet.

Cubas kvinder udgør ca. 44 procent af alle på arbejdsmarkedet. I skoler og universiteter udgør de et flertal, og blandt cubanere med en universitetsgrad udgør kvinderne 65 procent.

Stadig store opgaver

Historien om Cubas kvinder er på mange måder en meget positiv historie. Men der er ikke desto mindre stadig en række problemer, som skal løses.

Der er en tendens til stigende vold mod kvinder og mange unge kvinder bliver mødre i for ung en alder.

I efteråret 2017 blev resultaterne af en stor undersøgelse offentliggjort - forskere havde interviewet over 20.000 kvinder. Her fremgår det, at vold mod kvinder er i vækst, og at et betydeligt antal meget unge kvinder bliver gravide. Nu bliver der arbejdet på at finde svar på de problemer.

Undersøgelsen viser, at 52 procent af de adspurgte mener, at Cuba har de rigtige love og de nødvendige redskaber til at håndtere den type problemer, men alligevel er problemet voksende, forklarer Yiliam Gómez.

Hun tror, at de mange kvinder i Nationalforsamlingen og i regeringen både på nationalt og lokalt plan giver en bedre mulighed for at finde gode løsninger.

– Men det kan ikke løses bare af lovgiverne. Der er også brug for et samspil med aktive kvinder i hverdagen. Og her er det en stor styrke, at næsten alle kvinder over 14 år er organiseret i kvindeorganisationen FMC, Federacion de Mujeres Cubanas, påpeger ambassadøren.

Ligeløn og socialisme

Kvinderne får naturligvis samme løn som mænd! Ambassadøren glemmer næsten at få det sagt, så selvindlysende er det for hende.

Men hvordan er Cubas kvinder kommet hertil?

– Det har været et mål helt siden frihedskampen. Det var noget Fidel kæmpede for og Vilma... – Vilma Espin var stifteren af Cubas kvindeorganisation FMC. Hun var fra frihedskampen i 1950'erne og til sin død i 2007 gift med den netop afgåede præsident Rául Castro.

Dengang for snart 65 år siden ved angrebet på Moncada-kasernen 26. juli 1953 deltog der to kvinder, Melba Hernández og Haydee Santamaria, sammen med cirka 150 mænd. Hvis der var brug for et nyt 'Moncada' her i 2018, så ville mange flere kvinder deltage, vurderer Yiliam Gómez:

– Helt sikkert, for kvinder deltager i dag i alle dele af samfundet. Også i militæret. Der er ikke værnepligt for kvinder, som der er for mænd, men mange kvinder melder sig frivilligt til militæret.

Og så har ambassadøren lige en afslutende pointe, som skal med:

– Uden vores socialisme var det ikke lykkedes, runder Yiliam Gómez af. Socialismen er forudsætningen for den sociale og bevidsthedsmæssige udvikling, som giver Cubas kvinder den position, som de indtager i dag, understreger hun.